Akademicka Księgarnia Internetowa "MARATON"


okładka Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki
Waldemar Dutkiewicz

Wydawnictwo:

Stachurski, Kielce

Wydanie, rok:

V poprawione, 2001

ISBN:

83-911285-4-7

stron:

235

oprawa:

broszurowa

wymiary:

148 x 210 mm

cena:

25.00 zł

info:

książka niedostępna


        Autor książki, prof. zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz jest pracownikiem naukowym na Wydziale Pedagogicznym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
        Książka adresowana jest do studentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika.
        Składa się z części teoretycznej, poświęconej skrótowemu omówieniu metodologicznych badań pedagogicznych w aspekcie technologii i metodyki pisania pracy dyplomowej. Omówione są również poszczególne etapy postępowania badawczego od opracowania koncepcji do przeprowadzenia badań.
        Opisane są syntetyczne typy badań z uwzględnieniem różnych kryteriów podziału, m.in. badania podstawowe i stosowane, diagnostyczne, weryfikacyjne, kompleksowe.
        W części praktycznej opracowania omówiono niektóre sposoby prowadzenia badań z wykorzystaniem najczęściej stosowanych narzędzi. Podane są również metody statystycznego opracowania materiału oraz warunki techniczne przygotowania tekstu pracy.
        Obszerny wykaz literatury umożliwia rozszerzenie wiedzy osób zainteresowanych określonym wycinkiem badań związanych z pisaniem pracy.
       W książce zamieszczono również tekst ustawy sejmowej o ochronie danych osobowych.


Spis treści

 • WSTĘP
 • Rozdział l
  METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
 • Rozdział II
  TYPY BADAŃ
  • 1. Badania podstawowe i stosowane
  • 2. Badania diagnostyczne
  • 3. Badania weryfikacyjne
  • 4. Badania przekrojowe,ciągłe, półciągłe
  • 5. Badania synchroniczne i asynchroniczne
  • 6. Badania kompleksowe i przyczynkarskie
 • Rozdział III
  TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ DIAGNOZ EDUKACYJNYCH
  • 1. Teoretyczne założenia diagnozy
  • 2. Praktyczne podstawy postępowania w diagnozie pedago- gicznej
 • Rozdział IV
  ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO
  • 1. Opracowanie koncepcji badań
  • 2. Określenie tematu i celów pracy
  • 3. Sformułowanie problemu badań i hipotez .
  • 4. Zdefiniowanie pojęć i wyjaśnienia terminologiczne
  • 5. Dobór zmiennych i wskaźników
  • 6. Metody, techniki i narzędzia badań
  • 7. Czas, miejsce i zakres badań - dobór próby
  • 8. Przeprowadzenie badań
 • Rozdział V
  OPRACOWANIE ZEBRANEGO MATERIAŁU
  • 1. Porządkowanie zebranego materiału (grupowanie i zliczanie)
  • 2. Zasady budowy szeregów rozdzielczych
  • 3. Statystyczne opracowanie wyników
  • 4. Zasady budowy tabel i wykresów
  • 5. Metody analizy wyników badań, interpretacja i wnioskowanie
  • 6. Podstawowe formy opracowań naukowych
 • Rozdział VI
  PRZYGOTOWANIE TEKSTU PRACY
  • 1. Układ pracy
  • 2. Opracowanie przypisów i bibliografii
  • 3. Przepisywanie pracy
  • 4. Znaki korektorskie stosowane w poprawianiu pracy i znaczenie niektórych określeń z terminologii wydawniczej
 • Rozdział VII
  KRYTERIA OCENY PRAC MAGISTERSKICH
 • WYKAZ LITERATURY DO WYBORU
 • ANEKS
  • Załącznik l. Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 roku w sprawie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych przez organy administracji państwowej i inne państwowe jednostki organizacyjne
  • Załącznik 2. Zarządzenie nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne
  • Załącznik 3. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 27 sierpnia 1982 roku w sprawie zasad prowadzenia badań naukowych i eksperymentów naukowych, nowatorstwa pedagogicznego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wdrożenia i upowszechnienia ich wyników wraz z wytycznymi
  • Załącznik 4. Karta Indywidualna Dziecka
  • Załącznik 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 • INDEKS NAZW OSOBOWYCH
 • INDEKS WYBRANYCH TERMINÓW


AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót