Akademicka Ksiegarnia Internetowa "MARATON"


okładka Moja sprawność i zdrowie. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej
Tomasz Frołowicz, Bogumiła Przysiężna

Wydawnictwo:

Fakus, Gdańsk

Wydanie, rok:

I, 2000

ISBN:

83-913338-4-1

stron:

28

oprawa:

broszurowa

wymiary:

148 x 210 mm

cena:

5.00 zł


        Program został dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN. Nr dopuszczenia: DKW-4014-102/00.

Opracowany program jest koncepcją nowatorską i reformatorską, kładącą nacisk na związki sprawności ze zdrowiem i ogólny rozwój ucznia.
Program wychowania fizycznego pt. "Moja sprawność i zdrowie" zawiera:
     - założenia programowe, które określają teoretyczne zaplecze programu i jego związki z innymi programami dla szkoły podstawowej oraz wyjaśniają intencje autorów programu,
     - cele edukacji, które określają ogólne kierunki działań nauczycieli i uczniów w ramach wychowania fizycznego w szkole podstawowej,
     - treści edukacji, zawierające przykładowy rejestr materiału nauczania,
     - zapisane oddzielnie dla pierwszego i drugiego etapu edukacji cele szczegółowe oraz standardy wymagań:
          * cele szczegółowe, określające, jakie zmiany powinny zajść w uczniach na pierwszym i drugim etapie edukacji dzięki uczestniczeniu w zajęciach wychowania fizycznego,
          * standardy wymagań, wskazujące, które osiągnięcia uczniów i na jakim poziomie będą poddane pomiarowi dydaktycznemu, decydującemu o ocenie szkolnej,
     - procedury osiągania celów, zawierające sugestie na temat doboru treści, metod i form prowadzenia zajęć
     - propozycje dotyczące oceny, zawierające sugestie na temat sposobów oceny osiągnięć uczniów.


Wykaz pozycji

Do niniejszego programu przeznaczone są następujące pozycje z serii " Moja sprawności zdrowie ":
  • Sportowe zoo dla dzieci sześcioletnich - T. Frołowicz, zeszyt ćwiczeń
  • Sportowe zoo dla klas 1 - 3 - T Frołowicz, zeszyt ćwiczeń
  • Życie zdrowe i sportowe dla klasy 4 - T. Frołowicz, podręcznik z ćwiczeniami
  • Życie zdrowe i sportowe dla klas 5 i 6 - T. Frołowicz, B. Przysiężna, podręcznik z ćwiczeniami
  • Karta sprawności i zdrowia - T. Frołowicz, test sprawnościowy
  • Sportowe zoo dla dzieci sześcioletnich - przewodnik metodyczny, T. Frołowicz, B. Przysiężna;
  • Moja sprawność i zdrowie - przewodnik metodyczny dla I etapu edukacji, T. Frołowicz, B. Przysiężna.
  • Moja sprawność i zdrowie - przewodnik metodyczny dla II etapu edukacji, T. Frołowicz, B. Przysiężna,

Księgarnia nie prowadzi sprzedaży w/w podręczników. Natomiast zgodnie z naszymi założeniami informujemy Państwa o wszystkim / przynajmniej staramy się / co dzieje się na rynku księgarskim a dotyczy kultury fizycznej, służąc informacjami o zawartości tych podręczników , które są w naszym posiadaniu. Podajemy Państwu także niżej adres internetowy do witryny Wydawnictwa Fokus.


kontakt

Wydawnictwo "Fokus"


AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót